VUJE, a.s.

Čo získate

  • spoľahlivého a zodpovedného, promptného a flexibilného partnera,

  • komplexný rozsah služieb od stavebných činností až po dodávky technológií,

  • ponuku riešení výskumno-vývojových a investičných projektov „na kľúč“,

  • dôkladnú znalosť a takmer 30ročné skúsenosti s výstavbou, spúšťaním, prevádzkou a likvidáciou jadrových reaktorov typu VVER,

  • vysoko kvalifikovaný tím pracovníkov/výskumníkov (s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, s vedeckou hodnosťou) pripravený riešiť aj projekty mimo jadrovej energetiky,

  • najnovšie prístrojové vybavenie i výpočtovú techniku,

  • spôsob práce, ktorý podporuje kultúru bezpečnosti, sleduje a spĺňa náročné normy hospodárnosti, efektívnosti a bezpečnosti.

zavřít
detail