VUJE, a.s.

Súbory na stiahnutie

Certifikáty a akreditácie

Výročná správa VUJE, a.s., 2014 (formát PDF 2,17 MB)
Výročná správa VUJE, a.s., 2013
(formát PDF 1,1 MB)
Výročná správa VUJE, a.s., 2012 (formát PDF 1,5 MB)
Výročná správa VUJE, a.s., 2011 (formát PDF 1,2 MB)
Výročná správa VUJE, a.s., 2010 (formát PDF 7,8 MB)
Výročná správa VUJE, a.s., 2009 (formát PDF 6,3 MB)
Výročná správa VUJE, a.s., 2008 (formát PDF 513 kB)
Výročná správa VUJE, a.s., 2005 (formát PDF 4,54 MB)

Certifikát Integrovaného systému manažérstva (formát PDF 153 kB)
Certifikát systému kvality procesu zvárania (formát PDF 265 kB)
Certifikát Národného bezpečnostného úradu SR (formát PDF 226 kB)
Certifikát technického prostriedku – počítačová sieť (formát PDF 2,6 MB)

Prezentácia VUJE, a.s. (formát PDF 10 MB)

Akreditácie podľa akreditovaných pracovísk

Akreditácia č. K-056 (formát PDF 712 kB)
Kalibračné laboratórium meradiel teploty a tlaku

Akreditácia č. S-099 (formát PDF 1,7 MB)
Skúšobné laboratórium – oddelenie štrukturálnych analýz

Akreditácia č. S-109 (formát PDF 1,7 MB)
Skúšobné laboratórium chemických režimov a fyzikálno-chemických analýz

Akreditácia č. S-179 (formát PDF 468 kB)
Skúšobné laboratórium elektromagnetických polí

Akreditácia č. S-196 (formát PDF 783 kB)
Skúšobné laboratórium kvalifikácie zariadení

Akreditácia č. S-219 (formát PDF 1,7 MB)
Skúšobné laboratórium dozimetrie žiarenia

Akreditácia č. S-240 (formát PDF 508 kB)
Skúšobné laboratórium – oddelenie meraní výkonových transformátorov

Akreditácia č. P-028 (formát PDF 1,7 MB)
Certifikačný orgán certifikujúci produkty – vybrané zariadenia pre jadrové elektrárne

  

Certifikačný Orgán VUJE, a.s.

The 31th ESReDA SEMINAR Ageing

zavřít
detail