VUJE, a.s.

Základné údaje

Obchodné meno spoločnosti: VUJE, a.s.
Sídlo: Okružná 5, 918 64 Trnava, Slovenská republika
Typ spoločnosti: akciová spoločnosť
Rok založenia: 1977
Rok privatizácie: 1994
IČO: 31450474
DIČ: 2020392539
IČ DPH: SK2020392539
Zapísaná v: OR OS Trnava, odd. Sa, vložka č. 164/T
Bankové spojenie: VÚB Trnava, č.ú. 7206-212/0200
Telefón: +421 33 599 11 11
Fax: +421 33 599 12 00
E-mail: vuje@vuje.sk
zavřít
detail