VUJE, a.s.

Výskum

Výskum podporovaný vládou SR

 • inovácia bezpečnostne významných systémov JE s VVER 440,
 • program zabezpečenia kvality prevádzky JE,
 • programové zvyšovanie bezpečnosti JE,
 • optimalizácia rozvoja energetiky SR,
 • koncepcia jadrovej bezpečnosti pre výkon dozoru nad jadrovými zariadeniami,
 • vedecko-výskumná podpora dozorných činností v jadrovej energetike,
 • riadené starnutie a optimalizácia životnosti blokov JE s VVER 440,
 • výrobné zdroje elektrickej energie a premeny energií,
 • Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať činnosti v oblasti výskumu a vývoja (formát PDF 281 kB).

Výskum podporovaný rezortom energetiky

 • monitorovanie podkritičnosti aktívnej zóny pri odstavovanom reaktore v EMO,
 • vývoj a realizácia novej generácie simulátorovej techniky EBO V1 a V2,
 • vývoj a realizácia simulátorových výcvikových prostriedkov pre elektrické stanice,
 • systém sledovania presnostných a spoľahlivostných charakteristík reaktorových teplotných meraní,
 • inovácia metodík stavu životného prostredia v okolí elektrární SE, a.s.
zavřít
detail