VUJE, a.s.

VUJE video prezentácia

Energia a naše poslanie
čas 3:24 / formát Window Media Video [19 MB]

 

VUJE – vznik a rozvoj spoločnosti
čas 3:26 / formát Window Media Video [19 MB]

 

 • Postupná rekonštrukcia blokov Jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice
 • Modernizácia blokov Jadrovej elektrárne V2 Jaslovské Bohunice
 • Dokončenie Republikového úložiska rádioaktívnych odpadov v Mochovciach
 • Seizmické zodolnenie a rozšírenie skladovacej kapacity medziskladu vyhoreného paliva
 • Vyraďovanie elektrárne A1
 • Spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov pre jadrovú elektráreň Mochovce
 • Pohavarijný monitorovací systém pre elektráreň Mochovce
 • Vývoj simulátorov
 • Spúšťanie jadrových elektrární
 • Výstavba vysokonapäťovej linky Varín–Sučany
 • Komplexné hodnotenie stavu životného prostredia v lokalitách elektrární SE, a.s.
 • Výstavba Slovenského elektroenergetického dispečingu
 • Dostavba 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce
 • Ďalšie projekty
Naše služby
čas 8:03 / formát Window Media Video [46 MB]
 • Rekonštrukcia a modernizácia jadrovo-energetických zariadení
 • Diagnostika, prevádzkové skúšky a kvalifikácia zariadení
 • Jadrová bezpečnosť
 • Príprava personálu
 • Spúšťanie JE
 • Radiačná bezpečnosť, ochrana životného prostredia a nakladanie s RA odpadmi
 • Informačné technológie
 • Budovanie a prevádzka elektrizačnej sústavy
 • Klasická energetika a obnoviteľné zdroje energie
 • Systém zabezpečenia kvality a environmentálneho manažérstva

Nadácia Jána Korca
čas 2:40 / formát Window Media Video [15 MB]

zavřít
detail