VUJE, a.s.

Stratégia spoločnosti

Stratégia spoločnosti je spracovaná na základe predpokladaného vývoja odvetvia. VUJE nastavilo svoje ciele tak, aby plne obstálo v konkurenčnom prostredí a uspokojilo potreby svojich zákazníkov, očakávania akcionárov i zamestnancov.

Strategické priority

  • udržať a posilniť pozíciu významnej firmy v oblasti energetiky na domácom i zahraničnom trhu i po jeho úplnom otvorení,
  • zvyšovať hodnotu firmy,
  • ponúkať svojim obchodným partnerom nové produkty s ciel'om zvýšiť ich spokojnosť a lojalitu,
  • rešpekt je základom práce nášho tímu,
  • rozvíjať spôsobilosť zamestnancov a efektívne zdieľať informácie vo vnútri firmy,
  • prispieť k ochrane a rozvoju životného prostredia.

Naša spoločnosť ťaží z tradičnej znalosti produktu, prostredia a zákazníckej bázy. Naším cieľom je, aby sme boli schopní ponúknuť viac sofistikované požadované riešenia podľa potrieb zákazníkov, ďalej optimalizovať ich segmentáciu a nájsť slabé miesta v priestore ponuky služieb zákazníkom a tým v konečnom dôsledku priniesť firme reálny prospech. Každý predchádzajúci výsledok je pre nás len zástavkou na ceste za poznaním.

Trh si žiada kvalitu a my ju vieme ponúknuť.

zavřít
detail