VUJE, a.s.

Profil firmy

VUJE, a.s., je inžinierska spoločnosť, ktorá vykonáva projekčné, dodávateľské, realizačné, výskumné a školiace činnosti hlavne v oblasti jadrovej a klasickej energetiky.

VUJE vzniklo v roku 1977 ako štátny výskumný ústav, v roku 1994 sa pretransformovalo na akciovú spoločnosť, ktorej akcie vlastnia zamestnanci a bývalí zamestnanci. Zmena vlastníctva zo štátnej spoločnosti na 100% súkromnú spoločnosť znamenala i zmenu v náplni činnosti z pôvodne výskumnej organizácie na inžiniersku spoločnosť, ktorá v poslednom období realizuje veľké projekty hlavne v oblasti jadrovej energetiky.

Súčasné zameranie spoločnosti je široké a zahŕňa všetky činnosti súvisiace s prípravou, realizáciou, prevádzkou a ukončením činnosti hlavne energetických zariadení. Vysoko odborným činnostiam zodpovedá i kvalifikačná úroveň pracovníkov a vyše 50% pracovníkov z celkového počtu 650 pracovníkov má vysokoškolské vzdelanie.

Ročné tržby spoločnosti za obdobie posledných 5 rokov neklesli pod 50 mil. EUR.

Naša spoločnosť vykonáva všetky činnosti spojené s projektovaním, s výstavbou, prevádzkou, rekonštrukciou a likvidáciou u nasledovných energetických zariadení:

  • jadrové elektrárne,
  • vodné elektrárne,
  • klasické elektrárne a teplárne so spaľovaním uhlia a plynu a mazutu,
  • elektrárne a teplárne na spaľovanie drevného odpadu,
  • veterné elektrárne,
  • vedenia vysokého napätia 100–400 kV,
  • elektrické rozvodne vysokého napätia,
  • vývoj a dodávka Simulátorov – trenažérov pre školenie obsluhy elektrární, elektrických rozvodní, lodí, chemických prevádzok,
  • informačné systémy pre riadenie energetických systémov,
  • automatizované riadenie vodárenských systémov.

Všetky uvedené projekty realizuje naša spoločnosť formou dodávky na kľúč, to znamená, že komplexne realizuje projekt od vyhotovenia projektovej dokumentácie až po vykonanie komplexného vyskúšania.

VUJE, a.s., v rámci realizačných činností spolupracuje s významnými európskymi spoločnosťami: Framatom, Siemens, EDF, CORYS. Má trvalé aktivity pre Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu vo Viedni.

VUJE, a.s., má vybudovaný integrovaný systém manažérstva na základe medzinárodných noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 3834-2. Bližšie informácie o integrovanom systéme manažérstva VUJE nájdete tu.

zavřít
detail