VUJE, a.s.

Organizačná štruktúra

0100 Útvar generálneho riaditeľa
0200 Divízia jadrovej bezpečnosti
0300 Divízia diagnostiky jadrovo-energetických zariadení
0400 Divízia prípravy prevádzky JE
0500 Divízia podpory prevádzky JE
0600 Divízia – Školiace a výcvikové stredisko personálu JE
0700 Divízia radiačnej bezpečnosti, likvidácie JEZ a spracovania RAO
0800 Divízia informačných technológií
0900 Divízia obchodu, inžinierskych činností a služieb
1000 Divízia pre ekonomiku
1200 Divízia pre podporu riadenia a prevádzky elektrizačnej sústavy
1300 Útvar koordinácie projektov pre vedu a výskum
1700 Divízia pre prípravu a výstavbu nových jadrových zdrojov
zavřít
detail