VUJE, a.s.

Ocenenia

2015
MŠVVaŠ SR Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj (formát PDF 136 kB)

Čestné uznanie Unikát roka 2015 Medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELOSYS v Trenčíne Simulátor SWING  EBO“ 
(formát PDF 159 kB)

Ocenenie Ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2014 za 2. Miesto v kategórií Inovácia služby Simulátor SWING EBO (formát PDF 139 kB)


2014
Ocenenie Ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2014 v kategórií Inovácia produktu (výrobok) Manipulátor na opravy zvarov nátrubkov hlavného cirkulačného potrubia jadrovej elektrárne metódou TIG (formát PDF 119 kB), Foto príloha k prihláške „Inovatívny čin roka 2014“ (formát PDF 574 kB)


2013
Konštruktér roka 2013 Medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELOSYS v Trenčíne „Digitálny reaktimeter DRN-501/ pikoampérmeter CM-433ix“

Cena Ministra školstva SR v kategórií Osobnosť vedy a techniky hosť. prof. Ing. Ľudovít Kupča, CSc.


2012
Unikát roka 2012 Medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELOSYS v Trenčíne Moduly manipulátora pre parogenerátory jadrových elektrární VVER 440/1000 (formát PDF 217 kB)


2011
Cena konštruktéra 2011 Medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELOSYS v Trenčíne „Manipulátor na kontrolu závitových otvorov parogenerátorov (typové označenie: DIZAP-PG440)“ 


2010
Cena konštruktéra 2010 Medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELOSYS v Trenčíne „Manipulátor na diaľkové meranie tvrdosti a nepriamu vizuálnu prehliadku vložených tyčí reaktora VVER-440 (typové označenie: METT-02)“ 


2009
Cena Ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2008 v kategórií Inovácia služby (netechnologický proces) Simulátor pre výcvik operátorov elektrárne EVO, bloky 11,12 (formát PDF 96 kB)

Ocenenie Ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2008 v kategórií Výrobková inovácia Autonómna monitorovacia stanica meteorologických parametrov a námrazy na vzdušných vedeniach (formát PDF 283 kB)

Cena Ministra školstva SR v kategórií Osobnosť vedy a techniky Ing. Peter Líška (formát PDF 174 kB)


2008
Ocenenie Ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2007 v kategórií Inovácia produktu (výrobok) Manipulátor IRIS-ZOK pre skúšanie rúrok PG typu VVER-440 (formát PDF 106 kB)

Ocenenie Ministra hospodárstva SR Inovatívny čin roka 2007 v kategórií Inovácia procesu (technologický proces) Systém merania koncentrácie vodíka v hermetických priestoroch jadrovej elektrárne. Typ H2-Mons. (formát PDF 106 kB)

Cena konštruktéra 2008 Medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELOSYS v Trenčíne „Systém merania koncentrácie vodíka v hermetických priestoroch jadrovej elektrárne. Typ H2-Mons“ 


2007
Cena konštruktéra 2007 Medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELOSYS v Trenčíne „Manipulátor IRIS-ZOK pre skúšanie rúrok PG typu VVER-440“ 

Cena Ministra školstva SR v kategórií Vedecko-technický tím roka 2007 Oddelenie neutrónovej fyziky a hospodárenia s jadrovým palivom, za aplikácie pokročilých metód na riadenie a plánovanie a bezpečnostné analýzy palivových cyklov pre tlakové jadrové reaktory VVER-440 


2006
Unikát roka 2006 Medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELOSYS v Trenčíne „Systém pre automatizované zaslepovanie teplovýmenných rúrok parogenerátorov PG-440 ZOK-PG-04“ )


2005
Cena Ministra školstva SR v kategórií Najúspešnejšia organizácia aplikovaného výskumu za účasť v 6. Rámcovom programe.

Cena konštruktéra 2005 Medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELOSYS v Trenčíne „Eliminátor kondenzácie vlhkosti vzduchu EKW-10“ 


2004
Unikát roka 2004 Medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELOSYS v Trenčíne „Zariadenie na skúšanie závitových hniezd ulity HCC“ typ. označ.: MEZA - 100ET


2003
Cena konštruktéra 2003 Medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELOSYS v Trenčíne „Telemetricko-optická monitorovacia stanica - TOMS“ 

Cena Ministra školstva SR v kategórií Osobnosť vedy a techniky roka do 35 rokov Ing. Tomáš Kliment (formát PDF 306 kB)

zavřít
detail