VUJE, a.s.

Medzinárodná spolupráca

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE)

 • riešenie výskumných projektov financovaných MAAE,
 • riešenie medzinárodných projektov podporovaných MAAE dodávkami technických prostriedkov,
 • získavanie podpory národných projektov v rámci koordinovaného výskumného programu MAAE,
 • organizovanie medzinárodných kurzov v oblasti jadrovej energetiky financovaných MAAE.

OECD

 • OECD – IPSN CABRI Water Loop Project
  • experimentálne overovanie vlastností jadrového paliva s vysokým vyhorením pri haváriách so zmenou reaktivity.
 • OECD Halden Reactor Project
  • riešenie vybraných úloh bezpečnosti a prevádzky jadrových elektrární.

Rámcové programy EÚ

 • Účasť na riešení 17 projektoch 5.RP EÚ zameraných na krízový manažment, zaobchádzanie s rádioaktívnymi odpadmi, bezpečnostné analýzy a životnosť komponentov JE.
 • Návrh účasti na témach 6.RP EÚ v oblastich:
  • krízový manažment,
  • moderné technológie spracovania rádioaktívnych odpadov,
  • bezpečnosť reaktorov VVER,
  • životnosť a materiálové problémy,
  • progresívne informačné technológie.

Programy PHARE

 • rozšírenie multifunkčného simulátora na plnorozsahový trenažér V2,
 • úprava multifunkčného simulátora na plnorozsahový trenažér V1,
 • ZZ 9720 Inservice Inspection of Primary Circuit Components, Risk Based Mainteance and NPP Crisis Cenre Organisation and Equipment,
 • NS91/01 Confinement and improved ECCS evaluation PH 2. 1. 1997
 • Reactor Core Monitoring System for Bohunice V2.

Ostatné

 • EdF: robotická technológia pre dekontamináciu a vyraďovanie JE A1, kalkulácia a programovanie,
 • Framatome: dostavba EMO 1, 2,
 • Corys: vývoj a rekonštrukcia simulátorov,
 • US DOE: hodnotenie bezpečnosti arménskej JE,
 • ITU Karlsruhe: termomechanika paliva,
 • Babcock: riadiaci systém pre odpopolčekovacie zariadenie elektrárne Huanheng a Yang-Liu-Qing v Číne,
 • NRG Arnhem, Nederland: prevádzkové kontroly (ISI) blokov JE v Holandsku a Švédsku,
 • Tecnatom s.a., Madrid, Spain: dodávka systémov pre opravy JEZ (TACIS),
 • JE Kozloduj: dodávka meracieho systému teplôt primárneho okruhu,
 • JE Rovno: dodávka reaktimera,
 • JE Paks, Maďarsko: dodávka dekontaminačných zariadení pre PG,
 • JE EDU a ETE, Česká republika:
  • dodávka diagnostických systémov, zariadení pre mechanizáciu skúšok materiálu, zariadení pre opravy,
  • dodávka analytického neštandardného meracieho a vyhodnocovacieho systému pre EDU,
  • dodávka pultu FS pre ETE,
  • účasť na FS a ES 1. a 2. bloku ETE.
 • JE Qinshan I, Čína: dodávka diagnostických systémov prostredníctvom Westihghouse
 • VYNCKE: dodávka technologického zariadenia kotla s príslušenstvom, dodávka riadiaceho systému kotla.
zavřít
detail