VUJE, a.s.

Prečo pracovať vo VUJE?

Naša firma ponúka príležitosť pre tých, ktorý majú záujem prispieť k nášmu úspechu a zároveň získať jedinečnú skúsenosť v profesionálnej oblasti.

VUJE ponúka pracovné pozície kreatívnym a iniciatívnym ľuďom, ktorí chcú vybudovať svoju kariéru najmä v týchto oblastiach:

 • jadrová bezpečnosť
 • diagnostika jadrovoenergetických zariadení (JEZ)
 • príprava a podpora prevádzky jadrových elektrární
 • radiačná bezpečnosť, likvidácia JEZ, spracovanie rádioaktívneho odpadu
 • informačné technológie
 • riadenie a prevádzka elektrizačnej sústavy

VUJE, a.s. svojim zamestnancom ponúka:

 • trvalý odborný rast zabezpečený ďalším vzdelávaním a školeniami, účasťou na konferenciách a odborných seminároch
 • vynikajúce pracovné podmienky s prvotriednym technickým vybavením
 • široký sociálny program – nadštandardná lekárska starostlivosť, možnosti rekreácie vo vlastných rekreačných zariadeniach, rekondičné kúpeľné pobyty, individuálna starostlivosť o zamestnancov, organizovanie kultúrnych, športových a spoločenských akcií, zabezpečenie kvalitného stravovania priamo na pracovisku s najvyšším možným príspevkom zamestnávateľa
 • účasť zamestnávateľa na III. pilieri dôchodkového systému
 • finančný príspevok na odber elektrickej energie, na relaxačné a športové vyžitie pracovníkov, na dopravu do zamestnania
 • podiel na hospodárskom výsledku spoločnosti
 • platené pracovné voľno pri príležitosti Dňa energetikov

VUJE od svojich zamestnancov očakáva:

 • flexibilitu a schopnosť rýchlo sa orientovať
 • spoľahlivosť a zodpovednosť
 • samostatnosť a aktivitu
 • schopnosť tímovej práce
 • komunikačné schopnosti

Ak máte záujem o prácu vo VUJE, a.s., vyplňte prosím Osobný formulár. Po jeho odoslaní budete automaticky zaradení medzi záujemcov o prácu u nás.

zavřít
detail