VUJE, a.s.

Budovanie, riadenie a prevádzka elektrizačnej sústavy

Vstup SR do EÚ zvyšuje nároky, kladené na kvalitu a úroveň spoľahlivej dodávky elektrickej energie odberateľom.

VUJE zabezpečuje v spolupráci s prevádzkovateľom nezávislú analýzu spoľahlivosti dodávky elektrickej energie ES SR. Súčasťou týchto prác je najmä zber a spracovanie údajov o poruchách a prerušení dodávok el. energie s cieľom zabezpečiť technickú podporu prevádzkovateľovi.

Energetické podniky sa v súčasnosti sústreďujú na zníženie prevádzkových nákladov a poruchovosti svojich zariadení optimalizáciou ich údržby.

VUJE navrhuje a realizuje komplexné metódy sledovania poruchovosti a optimalizácie údržby na všetkých zariadeniach a linkách ES SR.

Vzhľadom na súčasný stav vedení nadradenej sústavy v SR, ktoré je po štyridsaťročnej prevádzke na konci svojej technickej a morálnej životnosti, VUJE zabezpečuje a koordinuje výstavbu nových vedení veľmi vysokého a vysokého napätia spoločne s návrhom ochrán.

Pre riadenie energetických zdrojov a prevádzky prenosovej sústavy VUJE navrhuje a realizuje zber, archiváciu a vyhodnocovanie dát z rýchlych prechodových dejov.

zavřít
detail