VUJE, a.s.

E-kniha Jadrová energia a energetika

E-kniha Jadrová energia a energetika

Vznik slovenskej verzie popularizačnej multimediálnej publikácie o jadrovej energii a jej bezplatnú distribúciu podporila spoločnosť VUJE, a.s.

„Jadrová energia a energetika” je moderná elektronická publikácia, ktorá prostredníctvom pútavého výkladu, spojeného s množstvom interaktívnych prvkov, objasňuje základné princípy a fakty z oblasti mierového využitia jadrovej energie. Základný výkladový text publikácie je doplnený o históriu a súčasnosť všetkých slovenských jadrových zariadení, vrátane ilustračných fotografií.

Prevádzkovanie jadrových elektrární, dôležitej súčasti energetických zdrojov vyspelých štátov, je často diskutovanou témou v rôznych spoločenských skupinách. Dôležitá je predovšetkým pravdivá informovanosť širokej verejnosti o výhodách, technických riešeniach, ale aj o rizikách a bezpečnostných opatreniach v celej oblasti jadrového priemyslu.

Podľa internetového prieskumu je “Jadrová energia a energetika” najobsiahlejšou elektronickou multimediálnou publikáciou na svete, venovanou popularizácii jadrovej energetiky. Vďaka ľahko zrozumiteľným textom, interaktivite a bohatej kolekcii ilustračných doplnkov určite patrí k moderným vzdelávacím a informačným titulom súčasnej doby.

Základné údaje o publikácii

Obsah

 • 81 000 slov
 • 72 multimediálnych stránok
 • 177 slovníkových pojmov

Multimedálny obsah:

 • 336 fotografií s popisom
 • 60 tématických fotogalérií
 • 45 ilustračných nákresov a grafov
 • 31 interaktivnych schém 
 • 31 videí a 3D modelov
 • 6 vedomostných testov

ISBN: 978-80-87851-06-7
Vydal: Simopt, s.r.o., august 2013
Platformy: Windows, OS X, iOS, Android

Vyberte si prosím platformu

Tablet iPad (Apple) AppStore (Zdarma)
Tablet Android Google Play (Zdarma)
Počítač PC Stiahnuť zdarma
  Publikáciu je možné nainštalovať na stolný počítač alebo notebook s operačným systémem Windows 7 a vyšší.
Počítač MAC Stiahnuť zdarma
  Publikáciu je možné nainštalovať na stolný počítač alebo notebook s OS X Lion (10.7) a vyšší.

Stručný obsah publikácie

 • Jadrová energia
  Rádioaktivita, ionizujúce žiarenie, zdroje žiarenia, polčas rozpadu, veličiny a jednotky, …
 • Jadrová energetika
  Typy jadrových reakcií, regulácia, moderátor, absorbátor, chladivo, najväčšie elektrárne, …
 • Jadrové palivo
  Výroba, obohatenie, palivový cyklus, medzisklad, prepracovanie, konečné uloženie, …
 • Jadrový reaktor
  Tlakovodný, varný, ťažkovodný, plynom chladený, vysokoteplotný, rýchly reaktor, termojadrová syntéza, …
 • Rádioaktívne odpady
  Vznik, druhy, spracovanie, konečné uloženie odpadov, …
 • Bezpečnosť jadrových elektrární
  Jadrová bezpečnosť, vonkajšie vplyvy, stupnica INES, havárie, životné prostredie, …
 • Atóm v čase
  Historické míľniky na prehľadnej časovej osi. 

A čo Vás čaká v jednotlivých kapitolách tejto elektronickej publikácie?

Celý výkladový text (72 multimediálnych stránok, 81 000 slov) je doplnený množstvom ilustračných grafických materiálov. Súčasťou publikácie je 336 fotografií v 60 tematických fotogalériách, 45 ilustračných nákresov a grafov, 31 interaktívnych schém a 31 videí a 3D modelov. Pre odľahčenie sú čitateľom v priebehu výkladu prezentované rôzne zaujímavosti, ktoré im názornou formou pomôžu urobiť si ucelenejší obrázok o preberanej problematike. Každá kapitola končí blokom testov, v ktorých si čitatelia môžu overiť svoje vedomosti.

zavřít
detail