VUJE, a.s.

Certifikačný orgán certifikujúci produkty
– vybrané zariadenia pre jadrové elektrárne

COCP – VUJE, a.s.

Certifikačný orgán certifikujúci vybrané zariadenia pre jadrové elektrárne je súčasťou VUJE, a.s., ako nezávislý samostatný útvar organizačne začlenený do Divízie prípravy prevádzky JE. Tento certifikačný orgán postupuje v súlade s normou STN EN ISO/IEC 17065 a je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS).

Certifikačný orgán sa zaoberá certifikáciou vybraných zariadení:
 

Elektrické a elektronické zariadenia

 • Prevodníky elektrických a neelektrických veličín,
 • Ukazovacie, zapisovacie a signalizačné prístroje,
 • Komponenty elektrických rozvádzačov (relé, ističe, stykače, svorkovnice),
 • Elektrické káble a príslušenstvo,
 • Elektrické motory a pohony,
 • Napájacie zdroje, akumulátorové batérie,
 • a iné.

Elektrické a elektronické programovateľné jednotky

 • Software elektronických jednotiek na spracovanie veličín.

Mechanické zariadenia s pohyblivými časťami

 • Armatúry, ventily, klapky,
 • Vzduchom ovládané rýchločinné ventily.

Mechanické zariadenia nepohyblivé

 • Tlakové nádoby.

Všeobecné záväzné zmeny požiadaviek na certifikáciu produktov sú oznamované prostredníctvom tejto internetovej stránky COCP – VUJE, a.s. Špecifické zmeny sú prejednávané pri osobných jednaniach.zavřít
detail