VUJE, a.s.

ENERGIA A NAŠE POSLANIE

Trh si žiada kvalitu a my ju vieme ponúknuť.

ENERGIA A NAŠE POSLANIE

Kultúra jadrovej bezpečnosti je osobitnou stránkou nášho úsilia hľadať riešenia, ktoré budú zaručovať stály vývoj k vyššej kvalite života. Naša kompetencia obsiahla problematiku jadrovej energetiky od projektu novej jadrovej elektrárne, cez jeho realizáciu, prevádzku a údržbu, až po jej demontáž. To nám zabezpečuje celistvosť pohľadu, vedomie súvislostí a možnosti úplnej kontroly. Chceme poskytovať nášmu zákazníkovi tie najlepšie služby, ktorých kvalita bude súčasťou našej i jeho podnikateľskej identity.

NAJVÝZNAMNEJŠIE PROJEKTY

Výsledok – zastávka na ceste za poznaním.

NAJVÝZNAMNEJŠIE PROJEKTY
  • Postupná rekonštrukcia blokov JE V1 Jaslovské Bohunice
  • Modernizácia blokov JE V2
  • Dokončenie regionálneho úložiska RAO v Mochovciach
  • Seizmické zodolnenie medziskladu vyhoreného paliva VYZ
  • Vyraďovanie elektrárne A1
  • Spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov pre EMO
  • Spúšt'anie jadrových elektrární na území ČR a SR
  • Výstavba vysokonapäťovej linky Varín–Sučany

VUJE VIDEO PREZENTÁCIA

Náš úspech je stále rastúcim záväzkom.

VUJE VIDEO PREZENTÁCIA

Jednou zo základných podmienok rozvoja civilizácie je dostatok elektrickej energie, ktorá je vyrobená bezpečne, ekonomicky a s minimálnym dopadom na životné prostredie. Jadrová energetika, ktorá sa stala aj naším pričinením dôležitou súčasťou energetického portfólia, je z hľadiska životného prostredia šetrný spôsob výroby elektrickej energie.

NADÁCIA JÁNA KORCA

Prispievať k rozvoju našej spoločnosti.

NADÁCIA JÁNA KORCA

Nadácia Jána Korca bola založená za účelom podpory vedy a vzdelávania, podpory talentovaných a sociálne slabých študentov, rozvoja detí a mládeže, podpory telovýchovy a športu a plnenia individuálne určenej humanitnej pomoci.


img     www.jankorec.sk

zavřít
detail