Hra „Principiálna schéma jadrovej elektrárne s VVER 440“ je zameraná na teoretické a praktické vedomosti z prevádzky a zapojenia hlavných technologických zariadení elektrárne. Pozostáva z troch za sebou nasledujúcich častí v základnej, alebo podrobnejšej verzii schémy.
Cieľom hry je splnenie úloh všetkých troch častí. V prvej časti je potrebné priradiť fotografie technologických zariadení k odpovedajúcim zariadeniam v schéme. Druhá časť vyžaduje priradenie prevádzkových parametrov médií a zariadení na správne miesto. Posledná, tretia časť umožňuje zloženie vlastnej schémy elektrárne s využitím pripravených zariadení a spojovacích potrubí.

Želáme úspešnú hru!
© Simopt, s.r.o